Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 74

odborné sociální poradenství - Cesta integrace, o.p.s.

E-mail: obcanskaporadna@cestaintegrace.cz - telefon: 312315284, 774780107 - web: www.cestaintegrace.cz
Občanská poradna je nezávislým místem nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné pomoci. Poskytuje odborné rady, informace a pomoc všem lidem z cílové skupiny, kteří se dostali do krizové či nepříznivé sociální situace nebo jim hrozí. Neznají svá práva a povinnosti, dostupné a návazné služby či nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Odborné sociální poradenství je poskytováno v celé šíři různých témat týkajících se obtížné životní situace klienta. 

odborné sociální poradenství - Prostor plus o.p.s.

E-mail: denisa.zahorkova@prostor-plus.cz - telefon: 774650033 - web: www.prostor-plus.cz
Odborné sociální dluhové poradenství poskytuje odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace spojené se zadlužením.

odborné sociální poradenství - LUMA MB, z.s.

E-mail: luma@luma-mb.cz - telefon: 774427557, 774149978, 774623495, 774428192, 777107950, 777107951, 777107953 - web: www.luma-mb.cz
PORADNA LUMA

Posláním služby je poskytování odborné pomoci osobám z cílové skupiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž jejich přístup k jiné odborné či právní pomoci je omezen.

 

Poradenství pro oběti domácího násilí, oběti trestných činů, osoby v krizi, osoby ve finanční tísni, seniory, osoby se zdravotním postižením, cizince ad., v oblasti financí, bydlení, rodinného práva, školství, zdravotnictví ad. Sepisování návrhů, žalob a odvolání (určení otcovství, rozvod, výživné, svěření dětí do péče ad.).


Dozvíte se kdo, kdy, kde a jak vám může pomoci v jakékoli životní situaci, na co máte právo a jaké máte povinnosti, zprostředkujeme kontakt s jinými organizacemi a institucemi.
Zorientujete se v situaci, získáte plán řešení.
Pomůžeme vám při psaní dopisů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů a dalších písemností.
Doprov

odborné sociální poradenství - Charita Kralupy nad Vltavou

E-mail: poradna@nasefarnost.cz - telefon: 606613018 - web: www.kralupy.charita.cz/
Posláním služby je poskytnutí poradenství všem, kteří se potýkají s nepříznivou sociální situací a zároveň nemají dostatečné znalosti, informace a zdroje, aby tuto situaci překonali vlastními silami. Klientům nabízíme pomoc, podporu a motivaci, aby nedocházelo k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivého stavu.

 

odborné sociální poradenství - CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

E-mail: jana.benova@centrumpribram.cz - telefon: 318 498 281 - web: www.centrumpribram.cz
Posláním Sociální poradny je poskytovat občanům, kteří se na službu obrátí, bezplatné, důvěrné a nestranné odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé životní situace jednotlivců a rodin, kterou sami aktuálně nedokáží bez pomoci překonat.

Tým pracovníků Sociální poradny je složen z odborníků se specializací v oblasti sociální práce, práva, dluhové problematiky a psychologie.

Služba je určena osobám bez omezení věku, které aktuálně potřebují pomoc v řešení především těchto okruhů problémů:


Hmotná nouze, snížená finanční gramotnost, zadluženost, probíhající, či hrozící exekuce
Nestabilní či nejisté bydlení nebo jeho absence
Potíže v uplatnění se na trhu práce (znevýhodnění, dlouhodobá nezaměstnanost, existence dalších bariér)
Výchovné problémy v rodině, příp. delikventní chování dětí/mladistvých
Vztahové problémy v rodině nebo v občanském životě

odborné sociální poradenství - RSOP z.s.

E-mail: rsop.nymburk@seznam.cz - telefon: +420606191667 - web: www.rsop-nymburk.webnode.cz
 

V rámci odborného sociální poradenství (OSP) poskytujeme

odborné sociální poradenství - Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

E-mail: caslavova.martina@diakonie-stred.cz - telefon: 739385545 - web: www.diakonie-stred.cz
Občanská poradna poskytuje ambulantní službu odborného sociálního poradenství osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Cílem naší služby je podporovat klienty tak, aby měli komplexní informace potřebné k orientaci ve své situaci a volbě vhodného řešení, byli si vědomi důsledků možných postupů řešení, byli dle svých individuálních možností a dovedností schopni přistupovat k řešení svojí situace aktivně.

Služba není věkově omezena a je bezplatná.

Občanská poradna je otevřena v pracovní dny (PO – PÁ) dle otevírací doby jednotlivých pracovišť. 

Okamžitá kapacita služby na jednom pracovišti poradny: 1 intervence, na všech pracovištích poradny v jednom okamžiku: 3 intervence. 
 

odborné sociální poradenství - Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s.

E-mail: reditelstvi@czpstredoceskykraj.cz - telefon: 602601270 - web: www.czpstredoceskykraj.cz
Služba odborného sociálního poradenství  Centru pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje je poskytována na osmi pracovištích - poradnách CZPS, a to v Benešově u Prahy,  Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Praze VZ a Příbrami.  Pracoviště jsou přizpůsobena potřebám osob se zdravotním postižením, standardně vybavena a disponují běžnou kancelářskou technikou. Většina z nich má pro potřeby svých klientů vyhrazená parkovací místa.

odborné sociální poradenství - Charita Vlašim

E-mail: obcanskaporadna@charitavlasim.cz - telefon: 733 676 737 - web: www.vlasimcharita.cz
Občanská poradna (dále OP) je zařízením, v němž je občanům poskytováno bezplatně, nestranně a diskrétně nezávislé odborné sociální poradenství dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:


Dluhy, předlužení,
Exekuce, insolvence,
Finanční gramotnost,
Sociální šetření,
Materiální pomoc
Psychologické poradenství,
Problémy rodiny a mezilidských vztahů
Ochrana spotřebitele.


Organizujeme vzdělávací semináře a přednášky z oblasti finanční gramotnosti a psychologie.

Součástí OP je provoz místa vzájemné ma