Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Oblastní charita Kutná Hora, Nízkoprahová denní centra

Poslání: Poskytovat osobám bez přístřeší takové činnosti, které pomohou řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Ta je spojena se zajištěním základních lidských potřeb. 

Poskytované činnosti dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) poskytnutí stravy nebo podmínek pro zajištění stravy - aktivity spočívají k poskytnutí teplých nápojů nebo polévky, v případě potřeby je klientovi poskytnuto pečivo. Smyslem této aktivity je, aby klient měl každý den zajištěnu alespoň základní potravinovou pomoc. 

b) pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - sprchování, holení, použití wc, hygienické potřeby, poskytnutí ošacení a praní prádla - dle vnitřních pravidel.

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí - pomoc při vyřizování osobních dokladů, formulářů a tiskopisů. Pomoc při řešení problematiky s bydlením a ubytováním. Pomoc při hledání zaměstnání.

d) základní sociální poradenství

Cena: káva, čaj, polévka 10,-Kč

Cílové skupiny: 

osoby bez přístřeší

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jim ohroženy

Časový rozsah poskytování služeb

Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 8:30-15:00
od 11:30 do 13:00 přestávka
Úterý : 8:30-15:00
od 11:30 do 13:00 přestávka
Středa : 8:30-15:00
od 11:30 do 13:00 přestávka
Čtvrtek : 8:30-15:00
od 11:30 do 13:00 přestávka
Pátek : 8:30-11:30
listopad - duben 8:30 - 11:30, květen - říjen v pátek zavřeno

Cílová skupina klientů

6. osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Místo poskytování služby

Cihlářská 17,28403 Kutná Hora 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

731598874

Ceník

Úkon
Popis úkonu
Cena
Poskytnutí stravy
10,- Kč polévka
10 Kč