Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 573

domovy pro seniory - Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace

E-mail: slabonova@dsdobris.cz - telefon: 725758128 - web: www.dsdobris.cz
Naším posláním je zajistit nepřetržitou péči pro seniory, kteří ji potřebují. Svou činností se snažíme pro naše klienty zajistit možnost důstojného způsobu života ve stáří. Také naše klienty podporujeme v soběstačnosti a usilujeme o to, aby si naši klienti co nejdéle udrželi dosavadní společenské kontakty.

Naší cílovou skupinu tvoří mladší senioři od 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let, kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech. Jsou k nám umísťováni klienti, jejichž diagnóza a stav jim neumožňuje prožívat zbytek života doma či v jiném typu zařízení, včetně imobilních klientů.


Domov seniorů Dobříš je moderní budova, která byla otevřena v roce 2002. Domov je zcela bezbariérový, k dispozici jsou dva výtahy. V pokojích mají klienti možnost bezbariérového přístupu přímo do zahrady nebo na balkón. Domov se rozkládá v klidné části města, v blízkosti se nachází zdravotnické zařízení, zámecký park, kostel, ale i obchodní a kult

domovy pro seniory - Domov pro seniory Pod Skalkou

Cílová skupina Domova pro seniory jsou osoby seniorského věku nad 65let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a situaci, která vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním je zajisit uživatelům seniorskéhov ěku důstojné stáří a schopnost vést kvalitní a v maximální míře běžný způsob života. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům spolurozhodovat o dalším způsobu života. Je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě.

Cílem poskytované služby je sociální služba poskytována dle individuálních potřeb.

Zásady poskytované služby jsou individuální přístup, respekt, zachvoání soběstačnosti, flexibilita, důstojnost, zdraví, rozum.

domovy pro seniory - Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: ddkytin@ddkytin.cz - telefon: 311363901 - web: http://www.ddkytin.cz
Domov pro seniory poskytuje komplexní péči seniorům nad 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

domovy pro seniory - ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory

E-mail: info@domov-anna.cz janovska@domov-anna.cz - telefon: +420 321 622 257 - web: http://www.domov-anna.cz
Posláním našeho domova pro seniory je zajistit prostřednictvím pobytové služby důstojné a bezpečné zázemí, nahrazující domácí prostředí občanům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností.

domovy pro seniory - Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: socprac@ddunhost.cz - telefon: 774 412 140 - web: http://www.ddunhost.cz
Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb, je příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem.
Posláním služby je podpora seniorů starších 65 let, kteří jsou z důvodu svého věku, zdravotního stavu a sociální situace v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby v rámci pobytové sociální služby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, a snažíme se vytvářet klidný a bezpečný domov, potřebné zázemí a přirozené prostředí, ve snaze umožnit prožití důstojného způsobu života a pomoci klientům při udržení dosavadních společenských kontaktů.

Poskytujeme sociální pobytovou službu s kapacitou 124 lůžek.

Věková struktura cílové skupiny:


mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

domovy pro seniory - Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: socialni@domovpks.cz - telefon: 773823096 - web: http://domovpks.cz
Posláním Domova Pod Kavčí Skálou je vytvářet jeho obyvatelům příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří.
Domov pod Kavčí Skálou je pobytové zařízení, které svým obyvatelům zajistí potřebné sociální, stravovací a ubytovací služby. Zdravotní, ošetřovatelská, ergoterapeutická a aktivizační péče je zajišťována především prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

 

domovy pro seniory - Dřevčická o.p.s.

E-mail: socialni@drevcickypark.cz - telefon: Andrea Němejcová - web: www.drevcickypark.cz
V rodinném domově seniorů Dřevčický Park u Prahy žijete život plný pohody a bezpečí. Našim posláním je poskytovat našim klientům komfortní a bezpečné bydlení s nadstandardní péčí, aby si mohli užívat svůj důchodový věk plný kvalitně stráveného času a nadstandardní péče. 

domovy pro seniory - Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: info@dsjenstejn.cz - telefon: +736754009 - web: www.dsjenstejn.cz
Posláním naší organizace je podporovat v co nejvyšší míře běžný způsob

domovy pro seniory - Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: vsocialni@domov-barbora.cz - telefon: 327 533 129 - web: http://domov-barbora.cz
oskytujeme celoroční služby osobám od 65 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí.   Vytváříme pro ně důstojné a bezpečné prostředí, podporujeme je ve snaze prožívat svůj život aktivně, zachovávat si lidskou důstojnost a zachovat si sociální vazby.
Zázemí
Domov poskytuje svým klientům ubytování a stravování a v budově na Pirknerově náměstí 228, kde jsou ve dvou podlažích zařízené jedno, dvou a třílůžkové pokoje vybavené nábytkem vhodným pro seniory - polohovacím lůžkem, nočním stolkem, stolem se židlemi, křesílky, televizorem, rozhlasovým přijímačem a vestavěnými šatními skříněmi v předsíni. U pokoje je koupelna se sprchou a WC.  Sociální zařízení je ve většině případů společné vždy pro dva pokoje. Ve všech pokojích je zaveden telefon a signalizace pro přivolání personálu. K posez