Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., Krizová pomoc

Okruh osob, jimž je služba určena:

služba je určena každému bez věkového omezení, kdo se nachází v náročné situaci, kterou nemůže zvládnout sám, či s pomocí blízkých a to v čase, který je přijatelný pro jeho dobré fungování a zvládání v každodenním životě.

Cíl služby:

Člověk, který překonal krizové období, protože:

  • rozumí situaci, kterou prožívá,
  • obnovil nebo posílil svoje kompetence a síly pro samostatné zvládání situace,
  • prožil, normalizoval či stabilizoval své emoce,
  • zastavil ohrožující tendence chování,
  • má větší kontrolu nad svou situací,
  • získal či obnovil svoji stabilitu,
  • zná možné zdroje své podpory, ať už vlastní či ve svém okolí,
  • zná nejbližší kroky k řešení své náročné životní situace,
  • orientuje se v dostupné síti sociálních a zdravotních služeb.

Časový rozsah poskytování služeb

Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 8:00-16:00
Úterý : 8:00-16:00
Středa : 8:00-16:00
Čtvrtek : 8:00-16:00
Pátek : 8:00-16:00

Cílová skupina klientů

osoby v krizi

Místo poskytování služby

Tyrše a Fügnera 105,25101 Říčany 1
Hornokrčská 707,14000 Praha 1
náměstí Smiřických 39,28163 Kostelec nad Černými lesy 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

725 515 905