Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM, Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahové denní centrum je ambulantní sociální služba, která nabízí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek. Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace a k sociálnímu začleňování.

Časový rozsah poskytování služeb

Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 10:00-17:00
Úterý : 10:00-17:00
Středa : 10:00-17:00
Čtvrtek : 10:00-17:00
Pátek : 10:00-17:00
Sobota : 10:00-17:00
Neděle : 10:00-17:00

Cílová skupina klientů

6. osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby v krizi

Místo poskytování služby

Čs. armády 407,26101 Příbram

Telefon

+420 777 758 398

Ceník

Úkon
Popis úkonu
Cena
Poskytnutí stravy (oběda)
Strava je poskytována v rámci potravinové pomoci
0 Kč