Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 27

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Prostor plus o.p.s.

E-mail: nzdm.kolarka@prostor-plus.cz - telefon: 601588054 - web: www.prostor-plus.cz
Posláním NZDM Kolárka je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem ve věku  6-26 let z Kolína a blízkého okolí, kteří zažívají bouřlivé období dospívání, a pozitivně ovlivňovat jejich  životní styl. 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Ponton, z.s.

E-mail: zelena@ponton.cz - telefon: 608936116 - web: http://www.ponton.cz
Poslání

Posláním NZDM Bedna je usilovat o snižování rizik, která provázejí složité období dospívání a rané dospělosti (nebezpečné experimentování, riskantní rozhodování, zvýšená emoční intenzita atd.) a minimalizovat dopady obtížných životních situací a sociálního znevýhodnění (konfliktních sociálních situací, obtížných životních událostí a omezujících životních podmínek) a přispět tak k pozitivní změně v životě dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let z Příbramě a blízkého okolí.

 

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):

Okruhem osob, kterým je služba NZDM Bedna určena, jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6-26 let z Příbramě a blízkého okolí, kteří tráví svůj volný čas rizikovým způsobem nebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním – to znamená, že:

zažívají nepříznivé sociální situace 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Cesta integrace, o.p.s.

E-mail: tereza.zajickova@cestaintegrace.cz - telefon: 774 780 541 - web: www.cestaintegrace.cz
„Na cestě s dětmi a mladými lidmi.“

NZDM Klub Cesta je bezplatná sociální služba. Jsme tu pro děti a mladé lidi v oblasti Říčanska, doprovázíme je na cestě dospíváním, sdílíme s nimi jejich radosti a starosti, nabízíme jim pomoc a podporu, a to i zábavně. Provozujeme klub i terénní formu služby.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Rodinné centrum ROUTA, z.s.

E-mail: plejs@rc-routa.cz - telefon: 608873926 - web: www.rc-routa.cz
Posláním NZDM PLEJS je poskytováním terénní sociální práce snížit riziko ohrožení sociálním vyloučením, související se způsobem života a trávením volného času v období dětství, dospívání a rané dospělosti. Služba je poskytována ambulantně ve dvou nízkoprahových klubech nebo v terénu.  

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - POINT Milovice, z.ú.

E-mail: reditelka@pointmilovice.cz - telefon: 773188707 - web: www.pointmilovice.cz
POINT Klubovna

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -  v Milovicích provozujeme dvě střediska - Nízkoprahový klub a Nízkoprahový D-klub Milovice - posláním je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem ve věku od 6 do 26 let z Milovic a okolí, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně a jsou ohroženi soc. vyloučením.

krizová pomoc - Povídej, z. s.

E-mail: info@linkaduverykh.cz - telefon: 327511111 - web: http://www.linkaduverykh.cz
Poradna pro lidi v tísni je službou krizové pomoci. Jejím cílem je pomoc dětem a jejich rodinám, dospělým jedincům a párům v situaci akutní psychické nouze. Úkolem je zeslabení intenzity krizového stavu a zamezení tomu, aby se dále zhoršoval, provést klienta náročnou životní situací a podpořit účelné řešení problému. Cílovou skupinou jsou lidé (jedinci, páry, rodiny) v krizi, kteří potřebují potřebují pro její dobré zvládnutí krátkodobé psychologické a psychoterapeutické vedení. 

krizová pomoc - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

E-mail: eva.vancurova@modredvere.cz - telefon: 725 515 905 - web: www.modredvere.cz
Poslání služby: Posláním krizové pomoci nabízené Modrými dveřmi je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace, či krizového stavu, a potřebují odbornou podporu pro zorientování se v situaci a pro volbu vhodného dalšího postupu řešení. Naším společným cílem je pak podpořit klienty ve znovunalezení kontroly nad jejich životy.

nízkoprahová denní centra - Farní charita Nymburk

E-mail: charita.nymburk@centrum.cz - telefon: 725 040 930 - web: www.nymburk.charita.cz
Poslání Židle sv. Mikuláše je poskytovat ambulantní služby osobám bez přístřeší, které se z různých příčin ocitli v nepříznivé životní situaci, nabízet jim pomoc a podporu a to prostřednictvím sociální poradenství, zajištění základních podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí stravy a ošacení. Služba je určena osobám starším 18 let.