Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Farní charita Nymburk, Nízkoprahová denní centra

Nabízené služby:

sociální poradenství, kontaktní práce, poskytování informací, odkaz a zprostředkování kontaktu s návaznými službami (neziskové organizace, úřad práce, sociální odbor, lékař …), zajištění podmínek pro osobní hygienu (sprcha, toaleta, ručník, hygienické potřeby), pomoc při zajištění stravy (teplé jídlo - polévka a čaj, jednou týdně potravinový balíček), sociální šatník, pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Nabízené služby jsou poskytovány zdarma nebo za symbolický poplatek.

Otevírací doba: po-pá 8:00 až 15:00, Tyršova 696, 288 02 Nymburk

 

Časový rozsah poskytování služeb

Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 8:00-15:00
Úterý : 8:00-15:00
Středa : 8:00-15:00
Čtvrtek : 8:00-15:00
Pátek : 8:00-15:00

Cílová skupina klientů

6. osoby bez přístřeší

Místo poskytování služby

Tyršova 696,28802 Nymburk 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

725 040 930

Ceník

Úkon
Popis úkonu
Cena
Poskytnutí stravy (oběda)
0 Kč