Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Povídej, z. s., Krizová pomoc

V poradně pro lidi v tísni je poskytovaná krizová intervence tváří v tvář a emergentní psychoterapie, základní sociální poradenství, psychologické poradenství a podpůrná psychoterapie při práci s rodinami dětí v krizi. Pracovníci poradny uzavírají s klienty ústní dohodu o cíli a průběhu intervencí, které probíhá obvykle v 3 až 7 konzultacích. V tomto časovém rámci se většinou podaří klientovi krizovou situaci zpracovat a zadaptovat se. V případě potřeby další intervence je případ probrán na supervizi, je stanoven cíl a podmínky ukončení, tak aby bylo zřejmé, že bezprostřední krizový stav pominul a klient má představu o své nejbližší budoucnosti. Ukončení intervence se děja na základě dohody. Pří své práci krizoví pracovníci poradny využívají techniky krizové intervence, aktivní naslouchání a odpovídající psychologické a psychoterapeutické metody, ve kterých jsou vyškoleni.

Časový rozsah poskytování služeb

Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 8:00-18:00
pro provokontakt jen do 16.00, od 16 do 18 h. pro objednané, v pracovní den
Úterý : 8:00-18:00
pro provokontakt jen do 16.00, od 16 do 18 h. pro objednané, v pracovní den
Středa : 8:00-18:00
pro provokontakt jen do 16.00, od 16 do 18 h. pro objednané, v pracovní den
Čtvrtek : 8:00-18:00
pro provokontakt jen do 16.00, od 16 do 18 h. pro objednané, v pracovní den
Pátek : 8:00-18:00
pro provokontakt jen do 16.00, od 16 do 18 h. pro objednané, v pracovní den

Cílová skupina klientů

osoby v krizi, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby s chronickým duševním onemocněním, senioři, 3. oběti domácího násilí, 5. oběti trestné činnosti

Místo poskytování služby

Česká 235,28401 Kutná Hora 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

327511111