Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 24

nízkoprahová denní centra - CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

E-mail: michaela.nesvacilova@centrumpribram.cz.cz - telefon: +420 777 758 398 - web: www.centrumpribram.cz
Nízkoprahové denní centrum je ambulantní sociální služba, která nabízí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek. Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace a k sociálnímu začleňování.

krizová pomoc - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

E-mail: eva.vancurova@modredvere.cz - telefon: 725 515 905 - web: www.modredvere.cz
Poslání služby: Posláním krizové pomoci nabízené Modrými dveřmi je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace, či krizového stavu, a potřebují odbornou podporu pro zorientování se v situaci a pro volbu vhodného dalšího postupu řešení. Naším společným cílem je pak podpořit klienty ve znovunalezení kontroly nad jejich životy.

odborné sociální poradenství - SEMIRAMIS z. ú.

E-mail: zavadil@os-semiramis.cz - telefon: 606 365 338 - web: http://www.os-semiramis.cz
Centrum rodinného poradenství a terapie nabízí pomoc a podporu při řešení témat, která rodinu trápí. Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá témata, společně hledají nové pohledy a jiné možnosti řešení, které budou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky přínosem. Pracujeme také individuálně s potížemi, které přinášejí dětští klienti. Naším cílem je naučit je, jak se vyznat v sobě, pojmenovat své potřeby a mluvíme také o traumatech a těžkých situacích, se kterými se potýkají. Centrum pomáhá rodině jako celku, a to tak, aby se všem jejím členům dobře dařilo.

odborné sociální poradenství - Cesta integrace, o.p.s.

E-mail: info@cestaintegrace.cz - telefon: 774780540 - web: www.cestaintegrace.cz
Odborné sociální poradenství a související preventivní činnost cílové skupině dětí a mládeže ohrožené sociálně rizikovými jevy.

odborné sociální poradenství - Zařízení sociální intervence Kladno

E-mail: poradna@zsi-kladno.cz - telefon: 312292344 - web: http://www.zsi-kladno.cz
Poskytujeme psychologické poradenství pro jednotlivce, páry i rodiny. A to v oblasti situační krize, rozvodu, rozchodu, ztráty životního partnera...

osobní asistence - Dobromysl, z. ú.

E-mail: zastupce@dobromysl.org - telefon: 734580808 - web: WWW.dobromysl.org
Cílem služby je dopomoci lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením překonávat každodenní překážky v jejich přirozeném prostředí a jejich vedení k maximální možné samostatnosti.
Služba poskytuje podporu v konkrétních činnostech, pomoc při řešení situací, které by lidé s postižením nezvládali vůbec nebo jen s obtížemi.

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Komunitní centrum Říčany, o.p.s.

E-mail: info@kcricany.cz - telefon: 774780141 - web: www.kcricany.cz
Nabízí ambulantní a terénní službu rodinám s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace.

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Pro zdraví 21 z.ú.

E-mail: z.benesova@prozdravi21.cz - telefon: 702013352 - web: www.prozdravi21.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS 21 je součástí Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty. Zajišťuje po nezbytně nutnou dobu včasnou péči mezi ambulantní a ústavní pedopsychiatrickou péčí/hospitalizací, ve které jsou mobilizovány zdroje klienta/pacienta v jeho přirozeném prostředí v rámci předcházení ústavní péče/hospitalizace. Služba je určena pro cílovou skupinou dětí a adolescentů ve věku 0-18 let a jejich zákonných zástupců nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu: děti s duševním onemocněním, ohrožené duševním onemocněním, kteří vyžadují více modalit péče v oblasti psychosociální a pedagogické.

telefonická krizová pomoc - Renata Nekolová

E-mail: linka.duvery-mb@centrum.cz - telefon: 326741481 - web: www.linka-duvery-mb.cz
Linka důvěry SOS poskytuje Telefonickou krizovou pomoc převážně osobám v krizi. Někteří klienti bývají ohroženi na zdraví psychickém, fyzickém, ale také na životě. Klienti mají možnost využívat anonymní pomoci.Prvořadým cílem v této službě je uklidnit klienta, poskytnout mu emoční podporu, postupně ho stabilizovat a nasměrovat na další vhodné řešení - eventuelně mu následnou pomoc zprostředkovat v rámci spolupráce s dalšími organizacemi, institucemi, a odborníky -telef.,e-mail.

 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.

E-mail: belohradska@dckladno.cz - telefon: 774333207 - web: http://www.dckladno.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi reagují na potřeby dětí a rodičů, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a potřebují nasměrovat v jejím řešení, pomoc a podporu. 

Nabízíme rodinné poradenství zaměřené především na oblasti výchovy a vzdělávání dětí, mezilidské vztahy, finance, byldení, dluhovou problematiku, rodinné právo, posilování kompetencí, psychologickou a speciálně pedagogickou oblast, seberozvoj, volný čas, zaměstnání, řešení konfliktních situací, krizovou pomoc a další.