Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 46

odborné sociální poradenství - LUMA MB, z.s.

E-mail: luma@luma-mb.cz - telefon: 774427557, 774149978, 774623495, 774428192, 777107950, 777107951, 777107953 - web: www.luma-mb.cz
PORADNA LUMA

Posláním služby je poskytování odborné pomoci osobám z cílové skupiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž jejich přístup k jiné odborné či právní pomoci je omezen.

 

Poradenství pro oběti domácího násilí, oběti trestných činů, osoby v krizi, osoby ve finanční tísni, seniory, osoby se zdravotním postižením, cizince ad., v oblasti financí, bydlení, rodinného práva, školství, zdravotnictví ad. Sepisování návrhů, žalob a odvolání (určení otcovství, rozvod, výživné, svěření dětí do péče ad.).


Dozvíte se kdo, kdy, kde a jak vám může pomoci v jakékoli životní situaci, na co máte právo a jaké máte povinnosti, zprostředkujeme kontakt s jinými organizacemi a institucemi.
Zorientujete se v situaci, získáte plán řešení.
Pomůžeme vám při psaní dopisů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů a dalších písemností.
Doprov

odborné sociální poradenství - Cesta integrace, o.p.s.

E-mail: info@cestaintegrace.cz - telefon: 774780540 - web: www.cestaintegrace.cz
Odborné sociální poradenství a související preventivní činnost cílové skupině dětí a mládeže ohrožené sociálně rizikovými jevy.

odborné sociální poradenství - RSOP z.s.

E-mail: rsop.nymburk@seznam.cz - telefon: +420606191667 - web: www.rsop-nymburk.webnode.cz
 

V rámci odborného sociální poradenství (OSP) poskytujeme

odborné sociální poradenství - KOLPINGOVA RODINA SMEČNO

E-mail: pavel.dusanek@kolpingsmecno.cz - telefon: 777 558 057 - web: http://www.kolpingsmecno.cz
Nabízíme služby odborného sociálního poradenství v oblasti rodiny, vztahů, výchovy i psychického zdraví. 

intervenční centra - Respondeo, z. s.

E-mail: denisa.sachomska@respondeo.cz - telefon: 775 561 881 - web: http://www.respondeo.cz
Intervenční centrum Respondeo - pomoc obětem domácího násilí

krizová pomoc - Povídej, z. s.

E-mail: info@linkaduverykh.cz - telefon: 327511111 - web: http://www.linkaduverykh.cz
Poradna pro lidi v tísni je službou krizové pomoci. Jejím cílem je pomoc dětem a jejich rodinám, dospělým jedincům a párům v situaci akutní psychické nouze. Úkolem je zeslabení intenzity krizového stavu a zamezení tomu, aby se dále zhoršoval, provést klienta náročnou životní situací a podpořit účelné řešení problému. Cílovou skupinou jsou lidé (jedinci, páry, rodiny) v krizi, kteří potřebují potřebují pro její dobré zvládnutí krátkodobé psychologické a psychoterapeutické vedení. 

krizová pomoc - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

E-mail: eva.vancurova@modredvere.cz - telefon: 725 515 905 - web: www.modredvere.cz
Poslání služby: Posláním krizové pomoci nabízené Modrými dveřmi je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace, či krizového stavu, a potřebují odbornou podporu pro zorientování se v situaci a pro volbu vhodného dalšího postupu řešení. Naším společným cílem je pak podpořit klienty ve znovunalezení kontroly nad jejich životy.

nízkoprahová denní centra - CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

E-mail: michaela.nesvacilova@centrumpribram.cz.cz - telefon: +420 777 758 398 - web: www.centrumpribram.cz
Nízkoprahové denní centrum je ambulantní sociální služba, která nabízí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek. Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace a k sociálnímu začleňování.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - SEMIRAMIS z. ú.

E-mail: nzdm.nbk@os-semiramis.cz, nzdm.mh@os-semiramis.cz - telefon: 731 615 059, 734 232 706 - web: http://www.os-semiramis.cz
N klub Nymburk - Nízkoprahový klub pro děti a mládež - Sociální služba pro děti a mladé lidi ve věku 6 až 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou jakoukoli nepříznivou sociální situací ohroženi. Služba je poskytována zdarma, ambulantní a terénní formou v Nymburce a v Mnichově Hradišti.