Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 37

nízkoprahová denní centra - Arcidiecézní charita Praha

E-mail: adbrandy@praha.charita.cz - telefon: 326907824 - web: www.praha.charita.cz
Centrum Na Dolíkuje určeno pro každého, kdo se ocitá v tísni a potřebuje pomoc při zajištění

základních potřeb – jídla, tepla, bezpečí, oblečení, hygieny a také rady.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Magdaléna, o.p.s.

E-mail: nechybova@magdalena-ops.cz - telefon: +420 605 956 637 - web: www.magdalena-ops.cz
Posláním NZDM MeziČas je podporovat zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí a předcházet jejich rizikovému chování či minimalizovat jeho dopady. NZDM MeziČas se opírá o principy poskytování sociálních služeb. Za významný je považován zejména princip nízkoprahovosti, který nastavuje obecné fungování tohoto zařízení. Služba je realizována tak, aby byla umožněna její maximální dostupnost. Je tedy vyvíjena snaha odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. Vstup je umožněn klientovi bez ohledu na to, zda je aktivní či pasivní a bez ohledu na jeho názorovou odlišnost. Pravidelná docházka není též podmínkou užívání služby, klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby dle svého vlastního uvážení. Službu může využít kdokoli z cílov

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Prostor plus o.p.s.

E-mail: nzdm.kolarka@prostor-plus.cz - telefon: 601588054 - web: www.prostor-plus.cz
Posláním NZDM Kolárka je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem ve věku  6-26 let z Kolína a blízkého okolí, kteří zažívají bouřlivé období dospívání, a pozitivně ovlivňovat jejich  životní styl. 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Cesta integrace, o.p.s.

E-mail: tereza.zajickova@cestaintegrace.cz - telefon: 774 780 541 - web: www.cestaintegrace.cz
„Na cestě s dětmi a mladými lidmi.“

NZDM Klub Cesta je bezplatná sociální služba. Jsme tu pro děti a mladé lidi v oblasti Říčanska, doprovázíme je na cestě dospíváním, sdílíme s nimi jejich radosti a starosti, nabízíme jim pomoc a podporu, a to i zábavně. Provozujeme klub i terénní formu služby.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Rodinné centrum ROUTA, z.s.

E-mail: plejs@rc-routa.cz - telefon: 608873926 - web: www.rc-routa.cz
Posláním NZDM PLEJS je poskytováním terénní sociální práce snížit riziko ohrožení sociálním vyloučením, související se způsobem života a trávením volného času v období dětství, dospívání a rané dospělosti. Služba je poskytována ambulantně ve dvou nízkoprahových klubech nebo v terénu.  

intervenční centra - proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

E-mail: ic@profem.cz - telefon: 774433034 - web: www.profem.cz
Interveční centrum

Naše intervenční centra jsou specializovaná pracoviště, ve kterých poskytujeme pomoc a podporu obětem domácího a sexuálního násilí, včetně podpory obětem domácího násilí v případech vykázání. Služba je k dispozici bezplatně na pobočkách v Příbrami, Berouně a Benešově.

Klientkám v případě zjištěné potřebnosti poskytujeme též nadstavbové služby, na něž nemají právní nárok a mohou být tedy poskytovány s finanční spoluúčastí klientek.

 

 

intervenční centra - Respondeo, z. s.

E-mail: denisa.sachomska@respondeo.cz - telefon: 775 561 881 - web: http://www.respondeo.cz
Intervenční centrum Respondeo - pomoc obětem domácího násilí

krizová pomoc - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

E-mail: eva.vancurova@modredvere.cz - telefon: 725 515 905 - web: www.modredvere.cz
Poslání služby: Posláním krizové pomoci nabízené Modrými dveřmi je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace, či krizového stavu, a potřebují odbornou podporu pro zorientování se v situaci a pro volbu vhodného dalšího postupu řešení. Naším společným cílem je pak podpořit klienty ve znovunalezení kontroly nad jejich životy.