Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 118

domovy pro seniory - Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: socialni@modry-kamen.cz - telefon: +420 606 037 918 - web: www.modry-kamen.cz
Poslání

Posláním Domova Modrý kámen p. s. s, Domova pro seniory je poskytovat důstojné podmínky života klientům, jejichž soběstačnost je natolik snížená, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Při poskytování sociálních služeb se vychází z individuálních potřeb klientů, je podporován rozvoj jejich soběstačnosti, přičemž jsou respektována základní lidská práva a svobody. Zachovat co nej

domovy pro seniory - Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace

Posláním naší pobytové sociální služby je poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podpora soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného, důstojného a aktivního života. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která maximálně zachovává, rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu.

domovy se zvláštním režimem - AHC Senior centrum Příbram s.r.o.

E-mail: petra.cermakova@ahc.cz - telefon: 777111198 - web: https://pribram.ahc.cz/
Senior centrum Příbram je domov se zvláštním režimem pro osoby, které vlivem alzheimerovy nemoci či jiného nemocnění syndromy demence nezvládají pobyt ve vlastním sociálním prostředí. Všem, kteří se z důvodů postupné ztráty soběstačnosti ocitnou v nepříznivé sociální situaci, nabízíme nový domov, bezpečné místo, kde respektujeme práva, důstojnost a individuální potřeby každého klienta.

Neděste se postupné ztráty soběstačnosti vašeho blízkého. Jde o náročné období, ale nenecháme vás v tom samotné. Pomůžeme Vám. Bez předsudků nabízíme odpovídající péči. Příjemné ubytování, celodenní stravu, pomoc s denními činnostmi, činnosti a programy přizpůsobené jejich potřebám.

domovy se zvláštním režimem - AHC Senior centrum Pečičky o.p.s.

E-mail: petra.cermakova@ahc.cz - telefon: 777111198 - web: www.pecicky.ahc.cz
Jsme zařízení rodinného typu, které poskytuje pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem  v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Domov se nachází v klidném prostředí lesů, zahrad, polí a rybníka nedaleko obce Milín cca 8 km od města Příbram.

domovy se zvláštním režimem - SeneCura SeniorCentrum Kolín s.r.o.

E-mail: h.machova@senecura.cz - telefon: 602231233 - web: https://kolin.senecura.cz/
Služba Domovy s zvláštním režimem v SeneCura SeniorCentru Kolín je určena pro osoby od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence či ostatních typů demencí spojených s poruchami orientace a paměti, jejichž situace neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

domovy se zvláštním režimem - G-HELP z.ú.

E-mail: info@ghelp.cz - telefon: 321784201 - web: www.ghelp.cz
Jsme Domov se zvláštním režimem, situovaný v intravilánu obce Kouřim, jedná se o pobytovou službu s celoročním provozem, která je určena pro osoby se sníženou soběstačností vyžadující pravidelnou pomoc a komplexní péči. 

domovy se zvláštním režimem - Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: reditel@ddmb.cz - telefon: 326718620 - web: http://ddmb.cz
Služba funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. Kapacita oddělení je 23 lůžek. Ošetřovatelská a zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost a jsou pravidelně proškolováni a vzděláváni.
Naši uživatelé jsou na oddělení pod neustálým dohledem personálu z důvodu jejich bezpečnosti.  Mohou dle vnitřních pravidel pobývat i mimo náš domov, ale pouze za přítomnosti jiné osoby (pracovníka či rodinného příslušníka). Je tomu tak z důvodu jejich ochrany a bezpečí. Samostatný odchod z domova není možný. Uživatel smí o odchod kdykoliv požádat pracovníka, který poté doprovodí uživatele na místo, které si přeje (na procházku, do obchodu atd.) nebo dohodne s rodinou (opatrovníkem). Vzhledem k personálnímu zabezpečení chodu služeb nemusí být uživateli vyhověno ihned, ale vždy se snažíme vyhovět.