Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 51

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - POINT Milovice, z.ú.

E-mail: reditelka@pointmilovice.cz - telefon: 773188707 - web: www.pointmilovice.cz
POINT Klubovna

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -  v Milovicích provozujeme dvě střediska - Nízkoprahový klub a Nízkoprahový D-klub Milovice - posláním je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem ve věku od 6 do 26 let z Milovic a okolí, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně a jsou ohroženi soc. vyloučením.

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - POINT Milovice, z.ú.

E-mail: reditelka@pointmilovice.cz - telefon: 773188707 - web: www.pointmilovice.cz
POINT Rodina 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zajišťují pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé soc. situaci (např. vztahové problémy, špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy...), kterou nejsou rodiče schopni sami bez pomoci překonat a její důsledky navíc ohrožují vývoj dětí. Hlavním cílem je dosáhnout zlepšení životní úrovně rodiny, a to prostřednictvím zvýšení soc. dovedností jednotlivých členů v jejich přirozeném prostředí. Služby jsou určeny pro rodiny s dětmi v Milovicích a okolí (ORP Lysá nad Labem), které se nacházení v obtížné životní situaci.

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.

E-mail: belohradska@dckladno.cz - telefon: 774333207 - web: http://www.dckladno.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi reagují na potřeby dětí a rodičů, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a potřebují nasměrovat v jejím řešení, pomoc a podporu. 

Nabízíme rodinné poradenství zaměřené především na oblasti výchovy a vzdělávání dětí, mezilidské vztahy, finance, byldení, dluhovou problematiku, rodinné právo, posilování kompetencí, psychologickou a speciálně pedagogickou oblast, seberozvoj, volný čas, zaměstnání, řešení konfliktních situací, krizovou pomoc a další.

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - RSOP z.s.

E-mail: rsop.nymburk@seznam.cz - telefon: 606191667 - web: www.rsop-nymburk.webnode.cz
Prostřednictvím sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) zajišťujeme podporu rodinám

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Komunitní centrum Říčany, o.p.s.

E-mail: info@kcricany.cz - telefon: 774780141 - web: www.kcricany.cz
Posláním služby je nabídnout seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením možnost aktivně trávit volný čas. Navštěvujeme klienty ohrožené společenskou izolací, pořádáme skupinové aktivity. Služba je zdarma.

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s.

E-mail: reditelstvi@czpstredoceskykraj.cz - telefon: 602601270 - web: www.czpstredoceskykraj.cz
Posláním Centra pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje je napomáhat lidem při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku a v rámci této pomoci jim poskytovat takové informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti. Hlavním cílem CZPS Středočeského kraje a jeho regionálních pracovišť je realizovat v rámci služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením a seniorům programy, které těmto osobám umožní radovat se z pohybových aktivit (byť v některých případech jen omezeně), kulturních zážitků a společenských setkávání. Služba sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Centru pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje je poskytována na čtyřechpracovištích - poradnách CZPS, a to v Benešově u Prahy,  Berouně, Kolíně a Kutné Hoře, Pracoviště jsou přizpůsobena potřebám osob se zdrav

pečovatelská služba - Město Roztoky

E-mail: lukasova@roztoky.cz - telefon: 220 400 229 - web: http://Roztoky.cz
Posláním naší terénní pečovatelské služby je poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí a umožnit tak klientům přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátelé a blízké. Posilovat jejich sociální začleňování a umožnit důstojné dožití v domácnosti.

pečovatelská služba - Městys Divišov

E-mail: dpsdivisov@seznam.cz - telefon: 724183941 - web: www.divisov.cz
Posláním naší pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost. Tato podpora a pomoc (pouze v činnostech, které samy nezvládnou), jim  má umožnit zůstávat v jejich přirozeném domácím prostředí ( zůstat součástí společnosti, využívat místní instituce a přirozenou vztahovou síť) a zachovat v maximální možné míře jejich dosavadní způsob života.

pečovatelská služba - Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace

E-mail: mb.ps@seznam.cz; psmb.volfova@seznam.cz; dps.halova@seznam.cz - telefon: 326 729 751; 739 920 572 - web: www.psmb.cz
Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

pečovatelská služba - Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace

E-mail: pskh.socialni@seznam.cz - telefon: 777 706 280 - web: www.pecovatelskasluzbakh.cz
Poskytované sociální služby:


terénní pečovatelská služba – každý den (včetně sobot, nedělí a státních svátků) od 6.30 hod. do 20.00 hod.,
ambulantní pečovatelská služba – pracovní dny – od 6.30 hod. do 17.00 hod.


Uživatelům, jejichž životní situace to vyžaduje, poskytujeme terénní služby dle jejich individuální potřeby i mimo tuto standardní pracovní dobu, s přihlédnutím
k provozní