Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 163

nízkoprahová denní centra - Arcidiecézní charita Praha

E-mail: adbrandy@praha.charita.cz - telefon: 326907824 - web: www.praha.charita.cz
Centrum Na Dolíkuje určeno pro každého, kdo se ocitá v tísni a potřebuje pomoc při zajištění

základních potřeb – jídla, tepla, bezpečí, oblečení, hygieny a také rady.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - SEMIRAMIS z. ú.

E-mail: nzdm.nbk@os-semiramis.cz, nzdm.mh@os-semiramis.cz - telefon: 731 615 059, 734 232 706 - web: http://www.os-semiramis.cz
N klub Nymburk - Nízkoprahový klub pro děti a mládež - Sociální služba pro děti a mladé lidi ve věku 6 až 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou jakoukoli nepříznivou sociální situací ohroženi. Služba je poskytována zdarma, ambulantní a terénní formou v Nymburce a v Mnichově Hradišti. 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Statek Vlčkovice, o.p.s.

E-mail: pocepicky@statekvlckovice.cz - telefon: 604915427 - web: www.statekvlckovice.cz
Poskytujeme služby dětem a mladým lidem od 6 do 26 let ve Voticích. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se zamezovat rizikovému chování. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Prostor plus o.p.s.

E-mail: nzdm.kolarka@prostor-plus.cz - telefon: 601588054 - web: www.prostor-plus.cz
Posláním NZDM Kolárka je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem ve věku  6-26 let z Kolína a blízkého okolí, kteří zažívají bouřlivé období dospívání, a pozitivně ovlivňovat jejich  životní styl. 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Ponton, z.s.

E-mail: zelena@ponton.cz - telefon: 608936116 - web: http://www.ponton.cz
Poslání

Posláním NZDM Bedna je usilovat o snižování rizik, která provázejí složité období dospívání a rané dospělosti (nebezpečné experimentování, riskantní rozhodování, zvýšená emoční intenzita atd.) a minimalizovat dopady obtížných životních situací a sociálního znevýhodnění (konfliktních sociálních situací, obtížných životních událostí a omezujících životních podmínek) a přispět tak k pozitivní změně v životě dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let z Příbramě a blízkého okolí.

 

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):

Okruhem osob, kterým je služba NZDM Bedna určena, jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6-26 let z Příbramě a blízkého okolí, kteří tráví svůj volný čas rizikovým způsobem nebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním – to znamená, že:

zažívají nepříznivé sociální situace 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii

E-mail: diteakun@seznam.cz - telefon: 602525379 - web: www.diteakun.cz
NZDM Archa usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí, mládeže a mladých lidí z Kutné Hory, Sázavy a okolí, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci nebo jsou jí ohroženi. Poskytuje informace, odbornou podporu a pomoc, ale i prostor a čas k smysluplnému trávení volného času, čímž jejich nepříznivou situaci zmírňuje.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Pro zdraví 21 z.ú.

E-mail: z.benesova@prozdravi21.cz - telefon: +420702013352 - web: www.prozdravi21.cz
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní a terénní služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, v době, kdy nemají kde trávit svůj volný čas, jsou neorganizované nebo ohrožené sociálně patologickými jevy. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit a v případě zájmu podpora sociálního pracovníka, pokud dítě nebo mladistvý řeší nepříznivou sociální situaci. Hlavním cílem služby je sociální prevence a podpora sociálního začleňování dětí a mládeže.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Cesta integrace, o.p.s.

E-mail: tereza.zajickova@cestaintegrace.cz - telefon: 774 780 541 - web: www.cestaintegrace.cz
„Na cestě s dětmi a mladými lidmi.“

NZDM Klub Cesta je bezplatná sociální služba. Jsme tu pro děti a mladé lidi v oblasti Říčanska, doprovázíme je na cestě dospíváním, sdílíme s nimi jejich radosti a starosti, nabízíme jim pomoc a podporu, a to i zábavně. Provozujeme klub i terénní formu služby.