Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 152

domovy pro seniory - Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: socialni@dsuvaly.cz - telefon: 281 980 922 - web: www.dsuvaly.cz
Poskytujeme služby pobytové (celoroční) a krátkodobé odlehčovací (1 týden až 3 měsíce) pro seniory (nad 65 let), kteří potřebují 24hodinovou péči.

azylové domy - Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

E-mail: koziskova.ivana@diakonie-stred.cz - telefon: 734177702 - web: www.diakonie-stred.cz
Azylový dům pro rodiny s dětmi Diakonie Střed - pracoviště Vlašim je pobytová služba sociální prevence:


poskytuje pobytovou sociální službu na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení
služba je určena:

úplným a neúplným rodinám s nezletilými dětmi
partnerům, kteří společně vychovávají děti
pěstounům, kteří pečují o nezletilé děti
těhotným ženám
dalším dospělým členům rodiny


služba poskytuje ubytování, pomoc při zajištění stravy a při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

chráněné bydlení - Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: bartosova@zahrada -usp.cz - telefon: 777177996 - web: http://www.zahrada-pss.cz
Služba je poskytována lidem s mentálním postižením ve věku 18 - 70 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního nebo chronického onemocnění, jejich situace vyžaduje pomoc druhé  osoby

chráněné bydlení - Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: lagunapsary@volny.cz - telefon: 241 940 607, 609 - web: www.lagunapsary.cz
Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. 

chráněné bydlení - Portus Praha z.ú.

E-mail: siskova@portus.cz - telefon: 773920994 - web: http://www.portus.cz
V maximální možné míře individualizujeme podporu jednotlivým uživatelům služby a zároveň reagujeme na jejich měnící se potřeby a službu jim uzpůsobujeme.  Důraz klademe na maximální možnou samostatnost našich uživatelů a přiměřenost podpory ve zvládání běžného života. Pomáháme s činnostmi v domácím prostředí (vaření, úklid, hygiena, starost o vlastní byt/pokoj), se zajištěním nákupů, lékařské péče, úředních záležitostí, aktivního života mimo domácnost (individuální výlety, návštěvy restaurace, kina, divadla apod.), zapojením se do života v komunitě (návštěva akcí pořádaných obcí, spolky, pořádání otevřených akcí pro komunitu) Lékařská péče  a další veřejně dostupné služby jsou využívány externě (nákupy, kadeřnictví, veřejná doprava atd.). Uživatele podporujeme se zřetelem na jejich schopnosti a možná rizika v rozhodování o tom, jak bude vypadat jejich život- zda a kde bude pracovat, jak bude trávit volný času, s kým se bude stýkat. Službu chráněné bydlení poskytujeme v obc

chráněné bydlení - Rybka, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: reditel@rybka-neratovice.cz - telefon: +420 604 232 489 - web: https://rybka-neratovice-1.webnode.cz/
Služba je poskytována věkové kategorii klientů 18 - 68 let (dospělí). Cílovou skupinu klientů tvoří osoby s mentálním, tělesným a zdravotním postižením. Služba Chráněné bydlení je poskytována na dvou místech - v Neratovicích, na adrese U Luk 247, 277 11 Neratovice, a v Libiši (obci u Neratovic), na adrese Štěchova 641, 277 11 Libiš. Chráněné bydlení U Luk je určeno pro 8 osob. Je vybudováno jako bezbariérové. Chráněné bydlení Libiš je určeno pro 4 osoby. Klienti mají k dispozici 1-3 lůžkové pokoje, sociální zařízení a společenskou místnost. Obě chráněna bydlení jsou umístěna v rodinných domcích se zahradou a zahradním sezením.

chráněné bydlení - Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: seznam@domov-nalzovice.cz - telefon: 318864122 - web: www.domov-nalzovice.cz
Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 18-64 let. V rámci chráněného bydlení mohou být poskytovány služby výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla tato sociální služba poskytována
i před dovršením 65 let a její potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídá podmínkám poskytnutí této sociální služby. 

chráněné bydlení - Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: kozlikova@usphradek.cz - telefon: +420 731 613 280 - web: http://www.usphradek.cz
Posláním chráněného bydlení Domov na Hrádku je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením potřebnou podporu tak, aby mohli bydlet co nejběžnějším a nejsamostatnějším způsobem života, tzn. bydlet v domácím prostředí, vést domácnost a začlenit se do společnosti.