Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 67

chráněné bydlení - Fokus Praha, z.ú.

E-mail: vopat.vaclav@fokus-praha.cz - telefon: +420 778 535 006 - web: www.fokus-praha.cz
Služba je koncipovaná jako dočasná podpora pro to, aby klient:

získal či udržel samostatné bydlení v přirozeném prostředí,
získal či udržel dovednosti, které mu umožní samostatné bydlení.

Posláním
služby je připravovat lidi s dlouhodobým duševním onemocněním tak, aby po odchodu ze služby mohli bydlet a žít v běžném prostředí, ve své domácnosti, aby zvládali nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění a byli schopni naplňovat své individuální potřeby.

Cílem
služby je podpořit uživatele ve schopnosti využít dostupné vlastní nebo veřejné zdroje, naučit praktické dovednosti a posílit sebedůvěru, nezbytnou pro získání, udržení nebo zkvalitnění svého vlastního bydlení.

denní stacionáře - DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace

E-mail: socialni.pracovnice@dps.ricany.cz - telefon: 603252310 - web: http://dps.ricany.cz
Sociální služba v denním stacionáři zajišťuje péči a denní podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením/tělesným postižením, žijícím
v domácím prostředí po dobu, kdy rodina nemůže péči zajistit. Podpora, pomoc a péče vychází z individuálních potřeb klientů, rozvíjí jejich samostatnost a soběstačnost.

domovy se zvláštním režimem - Domov seniorů TGM, příspěvková organizace

E-mail: socialni@seniori-beroun.cz, kaucka.iva@seniori-beroun.cz - telefon: 602 116 578, 777 773 897 - web: www.seniori-beroun.cz
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytnutí důstojného zázemí a kvalitních ošetřovatelských služeb osobám ve věku nad 55 let, které z důvodu svého chronického duševního onemocnění, se závislostí na návykových látkách, z důvodu stařecké, Alzheimerovy nebo jiné formy demence jsou závislé na pomoci druhé osoby. 

nízkoprahová denní centra - CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

E-mail: michaela.nesvacilova@centrumpribram.cz.cz - telefon: +420 777 758 398 - web: www.centrumpribram.cz
Nízkoprahové denní centrum je ambulantní sociální služba, která nabízí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek. Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace a k sociálnímu začleňování.

nízkoprahová denní centra - Oblastní charita Kutná Hora

E-mail: slavka.kunaskova@kh.hk.caritas.cz - telefon: 731598874 - web: http://www.kh.charita.cz
Poslání: Poskytovat osobám bez přístřeší takové činnosti, které pomohou řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Ta je spojena se zajištěním základních lidských potřeb.

 

 

 

nízkoprahová denní centra - Farní charita Nymburk

E-mail: charita.nymburk@centrum.cz - telefon: 725 040 930 - web: www.nymburk.charita.cz
Poslání Židle sv. Mikuláše je poskytovat ambulantní služby osobám bez přístřeší, které se z různých příčin ocitli v nepříznivé životní situaci, nabízet jim pomoc a podporu a to prostřednictvím sociální poradenství, zajištění základních podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí stravy a ošacení. Služba je určena osobám starším 18 let.

krizová pomoc - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

E-mail: eva.vancurova@modredvere.cz - telefon: 725 515 905 - web: www.modredvere.cz
Poslání služby: Posláním krizové pomoci nabízené Modrými dveřmi je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace, či krizového stavu, a potřebují odbornou podporu pro zorientování se v situaci a pro volbu vhodného dalšího postupu řešení. Naším společným cílem je pak podpořit klienty ve znovunalezení kontroly nad jejich životy.

odborné sociální poradenství - SEMIRAMIS z. ú.

E-mail: zavadil@os-semiramis.cz - telefon: 606 365 338 - web: http://www.os-semiramis.cz
Centrum rodinného poradenství a terapie nabízí pomoc a podporu při řešení témat, která rodinu trápí. Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá témata, společně hledají nové pohledy a jiné možnosti řešení, které budou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky přínosem. Pracujeme také individuálně s potížemi, které přinášejí dětští klienti. Naším cílem je naučit je, jak se vyznat v sobě, pojmenovat své potřeby a mluvíme také o traumatech a těžkých situacích, se kterými se potýkají. Centrum pomáhá rodině jako celku, a to tak, aby se všem jejím členům dobře dařilo.

odborné sociální poradenství - Oblastní charita Kutná Hora

E-mail: pavlina.zahradnikova@kh.hk.caritas.cz - telefon: 734 823 998 - web: http://www.kh.charita.cz
Posláním služby je pomoc jednotlivcům i rodinám v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni v daný okamžik řešit vlastními silami. Cílem je zapojit klienty do aktivního řešení jejich nepříznivé životní situace.