Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 98

domovy pro seniory - Dřevčická o.p.s.

E-mail: socialni@drevcickypark.cz - telefon: Andrea Němejcová - web: www.drevcickypark.cz
V rodinném domově seniorů Dřevčický Park u Prahy žijete život plný pohody a bezpečí. Našim posláním je poskytovat našim klientům komfortní a bezpečné bydlení s nadstandardní péčí, aby si mohli užívat svůj důchodový věk plný kvalitně stráveného času a nadstandardní péče. 

domovy pro seniory - Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

E-mail: vedouci.zsu@dnz-lysa.cz - telefon: 722535302 - web: www.domovnazamku.cz
Domov Na Zámku Lysá nad Labem je příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje sociální službu seniorům. Domov poskytuje sociální službu domov pro seniory v historické budově lyského zámku. Domov je určen především seniorům, ketří se ocitli v obtížné životní situaci a kteří potřebují pomoc nebo celodenní péči v důsledku omezení či ztráty soběstačnosti.

domovy pro seniory - Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: socialni@dsuvaly.cz - telefon: 281 980 922 - web: www.dsuvaly.cz
Poskytujeme služby pobytové (celoroční) a krátkodobé odlehčovací (1 týden až 3 měsíce) pro seniory (nad 65 let), kteří potřebují 24hodinovou péči.

domovy pro seniory - DOMOV NA VERANDĚ, z.ú

E-mail: renata.mannelova@domovnaverande.cz - telefon: 603459542 - web: www.domovnaverande.cz
Domov pro seniory je tu pro každého, kdo z důvodu věku či zdravotního stavu potřebuje stálou profesionální péči. Služby Domova Na Verandě jsou určeny osobám starším 55 let, které nejsou schopny žít v domácím prostřed a vyžadují stálou zdravotní pomoc. Pro naše klienty zajišťjeme :

ubtovování

stravu

sociálně trapeutické činnoti

pomoc při uplatňování práv

pomov při obstarávání osobních záležitostí

domovy pro seniory - Město Kouřim

E-mail: kyselova@mestokourim.cz - telefon: 725728250 - web: http://www.mestokourim.cz
Domov pro seniory u Pražské brány je organizační složkou Města Kouřimi, které je jeho zřizovatelem.
Domov pro seniory u Pražské brány se nachází v centru Kouřimi, nedaleko náměstí. A jak název napovídá, v těsné blízkosti Pražské brány.

Domov má kapacitu 35 lůžek a je rozdělen na tři pečovatelské části.

domovy pro seniory - ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb

Domov poskytuje pobytovou sociální službu osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (např. osamělost, úmrtí partnera, partnerky, zhoršené bytové podmínky apod) a jsou částečně či zcela závislí na péči jiné osoby.  Domov je určen seniorům a osobám s tělesným nebo zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc a podporu druhé osoby, kterou nelze zvládnout pomocí blízkých osob ani jinými sociálními službami.

 

domovy pro seniory - Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory

E-mail: dke@demmy.cz - telefon: 315630511 - web: http://www.demmy.cz
Poslání

Cíle

Principy poskytování služeb

Jednání se zájemcem o službu

Prostředí a podmínky

Poskytování ubytování a stravy

Pomoc při péči o vlastní osobu

Kontakt se společenským prostředím

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, individuální plánování

Ošetřovatelská péče

Personální zajištění služby a profesní rozvoj zaměstnanců

denní stacionáře - Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Posláním denních stacionářů je zabezpečit potřeby klientů, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat celý den sami doma.

domovy pro seniory - Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: mk@dsrudna.cz - telefon: 736533227 - web: http://www.dsrudna.cz
Domov seniorů Rudná je příjemným místem pro důstojný a plnohodnotný život seniorů s množstvím pestrých podnětů a kontaktů v rodinné atmosféře pohody a přátelství. Poskytuje formou pobytové služby podporu a péči seniorům od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich současná situace jim neumožňuje setrvat v jejich přirozeném prostředí.