Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 295

domovy pro seniory - Domov seniorů TGM, příspěvková organizace

E-mail: socialni@seniori-beroun.cz, kaucka.iva@seniori-beroun.cz - telefon: 602 116 578, 777 773 897 - web: www.seniori-beroun.cz
Posláním Domova pro seniory je poskytovat důstojné a bezpečné zázemí seniorům nad 65 let věku, kteří jsou zejména z důvodu svého věku či zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Našim klientům poskytujeme ubytování, stravování a aktivní využití volného času s podporou navazování kontaktů a mezilidských vztahů.

domovy pro seniory - Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: petra.kadleckova@dd-vlasim.cz - telefon: 317 846 371, 737 215 636 - web: http://www.dd-vlasim.cz
Posláním Domova ve Vlašimi je zajistit důstojný život seniorů se sníženou soběstačností v podmínkách co nejvíce se blížícím běžnému způsobu života vrstevníků.

domovy pro seniory - Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: riegerova@dpsr.cz, pourova@dpsr.cz - telefon: 734 728 467, 605 705 805 - web: http://www.dpsr.cz
Domov seniorů Rakovník poskytuje sociální pobytovou službu osobám, které z důvodu věku a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují celodenní péči, která jim nemůže být zajištěna jinak.

domovy pro seniory - Domov pro seniory Kladno

E-mail: dskladno@dskladno.cz - telefon: 312242452 - web: www.domov-kladno.cz
Domov pro seniory poskytuje sociální služby osobám se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech.  Ubytování poskytuje v jedno nebo dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

 

domovy pro seniory - Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: socialni@domovvelvary.cz - telefon: 315720276 - web: http://www.domovvelvary.cz
Posláním domova pro seniory ve Velvarech je poskytovat službu seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém domácím prostředí a umožnit jim prožití důstojného stáří se zachováním maximální míry soběstačnosti. 

domovy pro seniory - Domov Slaný, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: reditel@dpsslany.cz - telefon: 312521839, 312522258 - web: http://www.dpsslany.cz
V Domově Slaný - středisko Žižice poskytujeme pobytové služby seniorům, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

domovy pro seniory - Centrum sociálních služeb Mělník

E-mail: d.pavlikova@ssmm.cz - telefon: +420605231918 - web: www.cssmelnik.cz
Domov Penzion poskytuje  celoroční pobytové sociální služby osobám, které nemohou z důvodu snížené soběstačnosti a nepříznivé sociální situace, žít ve svém domácím prostředí ani s podporou rodiny a terénní pečovatelské služby.

domovy pro seniory - Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb

E-mail: socialni@modry-kamen.cz - telefon: +420 606 037 918 - web: www.modry-kamen.cz
Poslání

Posláním Domova Modrý kámen p. s. s, Domova pro seniory je poskytovat důstojné podmínky života klientům, jejichž soběstačnost je natolik snížená, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Při poskytování sociálních služeb se vychází z individuálních potřeb klientů, je podporován rozvoj jejich soběstačnosti, přičemž jsou respektována základní lidská práva a svobody. Zachovat co nej

domovy pro seniory - Centrum sociálních služeb Mělník

E-mail: d.pavlikova@ssmm.cz - telefon: +420605231918 - web: www.cssmelnik.cz
Domov Ludmila je celoroční pobytové sociální služby osobám, které nemohou  z důvodu snížené soběstačnosti a nepříznivé sociální situace, žít ve svém domácím prostředí ani s podporou rodiny a terénní pečovatelské služby. Služby, které Domova Ludmila poskytuje, umožňují prožít důstojně aktivní stáří dle potřeb a schopností uživatelů v prostředí plném podpory a porozumění a v co nejvyšší míře udržet stávající schopnosti uživatelů a zapojit je do běžného života ve společnosti.

domovy pro seniory - Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace

Posláním naší pobytové sociální služby je poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podpora soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného, důstojného a aktivního života. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která maximálně zachovává, rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu.