Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Počet nalezených služeb: 53

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Pro zdraví 21 z.ú.

E-mail: z.benesova@prozdravi21.cz - telefon: +420702013352 - web: www.prozdravi21.cz
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní a terénní služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, v době, kdy nemají kde trávit svůj volný čas, jsou neorganizované nebo ohrožené sociálně patologickými jevy. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit a v případě zájmu podpora sociálního pracovníka, pokud dítě nebo mladistvý řeší nepříznivou sociální situaci. Hlavním cílem služby je sociální prevence a podpora sociálního začleňování dětí a mládeže.

domovy pro seniory - Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace

Posláním naší pobytové sociální služby je poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podpora soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného, důstojného a aktivního života. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která maximálně zachovává, rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu.

domovy pro seniory - ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel sociálních služeb

Nabízíme podporu pro zachování důstojného života uživatelů služby. Vytváříme atmosféru klidu, bezpečí a přirozeného životního tempa při respektování potřeb uživatelů s přihlédnutím k jejich věku a soběstačnosti.

domovy se zvláštním režimem - Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb

Poslání DVZZ DZR

Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb, je umožnění prožití klidného, bezpečného a spokojeného života klientům s onemocněním stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí. Pomůžeme při zachování soběstačnosti a samostatnosti, podle jejich individuálních schopností a možností a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli.

 

Cílová skupina

domovy se zvláštním režimem - Dřevčická o.p.s.

E-mail: socialni@drevcickypark.cz - telefon: 602199994 - web: www.drevcickypark.cz
V rodinném domově seniorů Dřevčický Park u Prahy poskytujeme komplexní a pečlivou péči i pro seniory s Alzheimerovou nemocí, aby i nadále mohli žít život plný pohody a bezpečí.Posláním našeho domova seniorů je poskytovat klientům s Alzheimerovou nemocí kvalitní a pečlivou péči, aby se cítili bezpečně a užili si komfortního života plného pohody a lásky. Chceme jim nabídnout důstojné prostředí, kde budou moci trávit svůj důchodový věk v péči a podpory odborně vyškoleného personálu.

domovy se zvláštním režimem - Senior-komplex s.r.o.

E-mail: bazlerova@senior-komplex.cz - telefon: 777 467 764 - web: www.senior-komplex.cz
Domov se zvláštním režimem je sociální služba pro lidi s demencí, nejčasteji Alzheimerovou chorobou, která zahrnuje nepřetržitou sociální a zdravotní péči, lékařský dozor, stravování a volnočasové aktivity. Naše služby poskytují co nejširší možnosti pomoci seniorům odvíjející se od jejich reálného zdravotního stavu a mentálních schopností. Každý u nás bude mít své soukromí, které v našem slovníku není synonymem pro osamělost a vždy bude mít možnost dovolat se vstřícného personálu, který nabídne rychlou a účinnou pomoc. Kapacita je 106 lůžek.

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Benešov

E-mail: zajickova.jana@gmail.com - telefon: 603715316 - web: stpbenesov.wbs.cz
Posláním služby je podpora osob, které se z důvodu důchodového věku nebo pohybového postižení mohou ocitnout v nepříznivé sociální situaci a být ohrožené sociálním vyloučením. Cílem služby je, aby tito lidé žili plnohodnotný život, dle svých představ, byli v maximální míře soběstační a zapojeni do běžného společenského života a aktivit.

 

 

 

pečovatelská služba - Městys Divišov

E-mail: dpsdivisov@seznam.cz - telefon: 724183941 - web: www.divisov.cz
Posláním naší pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost. Tato podpora a pomoc (pouze v činnostech, které samy nezvládnou), jim  má umožnit zůstávat v jejich přirozeném domácím prostředí ( zůstat součástí společnosti, využívat místní instituce a přirozenou vztahovou síť) a zachovat v maximální možné míře jejich dosavadní způsob života.