Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Prostor plus o.p.s., Nízkoprahová denní centra

Komu je služba určena (cílová skupina):
Služba je určena lidem starším 18 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, například ztratili svůj
domov, rodinu nebo jinou formu zázemí. Tyto jednotlivce může charakterizovat nejen absence
stabilního/vyhovujícího bydlení, ale též životní podmínky, které zahrnují ohrožení sociálního
začlenění jedince, důstojných podmínek pro život, jeho/její zdraví či dokonce života samotného.

Komu služba není určena (zúžení a negativní vymezení cílové skupiny):

  • Službu neposkytujeme osobám mladším 18 let,
  • osobám agresivním,
  • osobám výrazně opilým, se kterými není možná komunikace a mohli by ohrozit bezpečný chod centra,
  • osobám, u kterých zaměstnanci/zaměstnankyně centra vyhodnotí, že by jejich chování mohlo ohrozit bezpečný chod centra.

Cíle:
Obecným cílem centra je tvořit bezpečné a podporující životní prostředí pro zajištění osobní
hygieny, stravy a pomoci lidem při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí.

Dílčími cíli je:
Zajišťování základních potřeb:
Zajištění základních potřeb pro lidi v obtížné životní situaci, jako jsou stravování, hygienické
možnosti, teplé oblečení a odpočinek.

Podpora integrace:
Poskytování prostoru pro setkávání, komunikaci a sociální interakce. Cílem je snížit sociální izolaci
a podporovat vytváření mezilidských vztahů.
Základní sociální poradenství:
Poskytování individuálního nebo skupinového poradenství v oblasti sociálních, psychologických a
praktických otázek. Cílem je pomoci jednotlivcům porozumět svým problémům a hledat cesty k
jejich řešení.
Podpora seberozvoje:
Nabízení příležitostí pro osobní rozvoj a vzdělávání. To může zahrnovat kurzy, workshopy nebo
jiné aktivity, které pomáhají jednotlivcům získat nové dovednosti a zlepšit své zaměstnatelnosti.

Navigace v systému státní podpory:

Poskytování informací a podpory při navigaci v sociálním systému a získávání přístupu k dostupným sociálním službám, bydlení a zaměstnání.

Podpora smysluplného trávení volného času:

Poskytování struktury a aktivit, které napomáhají vyplnit čas smysluplným způsobem. To může zahrnovat dobrovolnické činnosti, umělecké aktivity nebo jiné formy zájmových programů.

Zásady:

  • bezplatnost
  • mlčenlivost a diskrétnost
  • individuální přístup
  • partnerský přístup
  • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Stěžejní poskytované služby:
1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- využití sprchy, toalety
- poskytnutí ručníku a hygienických přípravků
- praní a sušení prádla
- možnost získat darované oblečení
2. Pomoc při osobní hygieně
- pomoc při hygieně
- pomoc s obsluhou pračky a sušičky
3. podmínky pro přípravu stravy
- kuchyň a kuchyňské vybavení k dispozici
- možnost uvaření a ohřátí jídla
- možnost potravinového servisu z potravinové banky (je-li dostupný)
4. základní sociální poradenství
- spolupráce s návaznými službami Prostoru plus a dalších organizací v regionu
- pomoc s hledáním bydlení, práce, s dokumenty, průkazy - obecně s občanskými
záležitostmi
- zprostředkování kontaktu s úřady, institucemi
5. podpora sociálního začleňování

Časový rozsah poskytování služeb

Cílová skupina klientů

Místo poskytování služby

Plynárenská 671,28002 Kolín 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

608956522

Ceník

Úkon
Popis úkonu
Cena
Poskytnutí stravy
0 Kč