Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb, Chráněné bydlení

Posláním chráněného bydlení Domov na Hrádku je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením potřebnou podporu tak, aby mohli bydlet co nejběžnějším a nejsamostatnějším způsobem života, tzn. bydlet v domácím prostředí, vést domácnost a začlenit se do společnosti.

Cíle chráněného bydlení
Klient s ohledem na svoje možnosti a s potřebnou podporou sociální služby:      
    - žije v domácím prostředí
    - stará se o domácnost
    - pečuje o svoji osobu
    - využívá možnosti ve svém okolí (obchody, služby, úřady, zájmové aktivity, vzdělávací a pracovní příležitosti, veřejnou dopravu atd.)
    - udržuje kontakty a vztahy i mimo chráněné bydlení (s přáteli, se známými, s rodinou apod.)

Cílová skupina 
Služba je určena dospělým ženám i mužům s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc /podporu druhé osoby a jejichž potřeby mohou být naplněny v souladu s cíli chráněného bydlení.

Zásady služby
    respektujeme jedinečnost klientovy životní situace;
    podporujeme rozvoj dovedností, samostatnosti a nezávislosti klienta;
    podporu poskytujeme pouze tam, kde je to skutečně potřeba;
    reagujeme na změny potřeb klientů;
    respektujeme právo klientů podstupovat riziko, zároveň se snažíme, aby rizika byla přiměřená a aby se jim dalo předcházet.

Kapacita chráněného bydlení je 17 lúžek. Služba je poskytována v Červeném Hrádku, Kolíně a Cerhenicích, a to celoročně. V Červeném Hrádku se nachází v areálu domova rodinný domek pro 5 klientú, v Cerhenicích je dům se zahradou v běžné zástavbě pro 6 klientů a v Kolíně se nachází dva byty 3+1 celkem pro 6 klient. Klienti sami vaří a pečují o domácnost. K cestování využívají běžných dopravních prostředků. K praktickému lékaři dochází v místě bydliště. 

Časový rozsah poskytování služeb

Pobytová
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 07:00-19:00
Úterý : 07:00-19:00
Středa : 07:00-19:00
Čtvrtek : 07:00-19:00
Pátek : 07:00-19:00
Sobota : 07:00-19:00
Neděle : 07:00-19:00

Cílová skupina klientů

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Místo poskytování služby

Červený Hrádek 84,28504 Bečváry 1
Březinova 973,28002 Kolín 1
Hrnčířská 629,28002 Kolín 1
Za dráhou 442,28102 Cerhenice 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

+420 731 613 280

Ceník

Úkon
Popis úkonu
Cena
Poskytnutí celodenní stravy
Celodenní strava dieta číslo 9 s druhou večeří. Strava bez diety, dieta č.4 a 9 bez druhé večeře = 250,-.
255 Kč
Poskytnutí péče v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně
Uživatelé hradí úkony péče ze svého příjmu tzn. z příspěvku na péči. Započítaná částka se počítá dle skutečně spotřebovaného času. Pokud úkon netrvá celou hodinu, úměrně se krátí.
155 Kč
Poskytnutí péče v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně
Uživatelé hradí úkony péče ze svého příjmu tzn. z příspěvku na péči. Započítaná částka se počítá dle skutečně spotřebovaného času. Pokud úkon netrvá celou hodinu, úměrně se krátí.
135 Kč
Poskytnutí stravy
Maximálí cena oběda.
105 Kč
Poskytnutí ubytování max 305Kč
Cena za lůžko v chráněném bydlení
305 Kč