Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Rybka, poskytovatel sociálních služeb, Chráněné bydlení

Cíle 

Cílem služby je podporovat obyvatele Chráněného bydlení v samostatnosti v životě a bydlení v domácnosti. Naše podpora se zaměřuje na péči o domácnost, vytváření a upevňování kontaktů s okolním sociálním prostředím (sociální aktivizace), udržování a prohlubování vědomostí (přiměřené vzdělávání) a v případě zájmu ze strany klientů též zapojení se do pracovního procesu. Podporujeme naše klienty ve vytváření vlastního, příjemného a spokojeného bydlení a v aktivitách, které přináší každodenní běžný život. Klienti jsou vedeni k maximální možné samostatnosti v životě. Našim cílem je vést a dovést klienti do situace minimální nutné podpory a maximálně možného samostatného života. Individuální přístup ke každému klientovi je základem naší služby. Jsme citlivým společníkem k samostatnému, plnohodnotnému života člověka s postižením. 

 

Principy 

Sociální službu poskytujeme celoročně a v nepřetržitém provozu. Klientům služby zajišťujeme ubytování, stravu nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. 

Časový rozsah poskytování služeb

Pobytová
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 7:00-19:00
Úterý : 7:00-19:00
Středa : 7:00-19:00
Čtvrtek : 7:00-19:00
Pátek : 7:00-19:00
Sobota : 7:00-19:00
Neděle : 7:00-19:00

Cílová skupina klientů

osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

Místo poskytování služby

Štechova 641,27711 Libiš 1
U Luk 247,27711 Neratovice 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

+420 604 232 489

Ceník

Úkon
Popis úkonu
Cena
Poskytnutí celodenní stravy
155 Kč
Poskytnutí ubytování max 280Kč
240 Kč