Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Oblastní charita Kutná Hora, Odborné sociální poradenství

Službu Odborné sociální poradenství (OSP) zajišťuje Oblastní charita Kutná Hora, Středisko Racek. Služba OSP je sociální službou podle § 37 č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou samy bez pomoci schopny zvládnout. Občanská poradna je místem pro nestrannou, nezávislou, bezplatnou a diskrétní pomoc všem osobám v nepříznivé sociální situaci. Cílem OSP je zejména podpořit sociální integraci osob ze sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory a okolí a osob sociálním vyloučením ohrožených. Prostřednictvím poskytování této soc. služby se snižuje prohlubování sociálního vyloučení těchto osob, ale i nárůstu rizikového chování, nízké vzdělanosti a celkově i růstu nezaměstnanosti. Cílem služby je podílet se na zlepšení kvality života těchto osob a na zvýšení jejich šancí na plnohodnotné uplatnění na trhu práce. OSP poskytujeme ambulantní a terénní formou v Kutné Hoře a okolí, v sociálně vyloučených lokalitách a tam, kde sociální vyloučení hrozí. Služba je poskytována zdarma.

Pomoci můžeme v různých oblastech:

osobní a rodinný rozpočet

dluhy, půjčky, exekuce

hledání práce a pomoc při kontaktu se zaměstnavateli

sociální dávky

rodinné a mezilidské vztahy

zdravotnictví

školství a vzdělání

Časový rozsah poskytování služeb

Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 8:00-12:00
bez objednání
Pondělí : 13:00-16:00
bez objednání - (do 17:00 pouze objednaní)
Úterý : 8:00-12:00
pouze objednaní
Úterý : 13:00-17:00
pouze objednaní
Středa : 8:00-12:00
bez objednání
Středa : 13:00-17:00
pouze objednaní
Čtvrtek : 8:00-12:00
pouze objednaní
Čtvrtek : 13:00-17:00
pouze objednaní
Pátek : 8:00-12:00
pouze objednaní
Terénní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 8:00-12:00
dle předchozí domluvy
Pondělí : 13:00-17:00
dle předchozí domluvy
Úterý : 8:00-12:00
dle předchozí domluvy
Úterý : 13:00-17:00
dle předchozí domluvy
Středa : 8:00-12:00
dle předchozí domluvy
Středa : 13:00-17:00
dle předchozí domluvy
Čtvrtek : 8:00-12:00
dle předchozí domluvy
Čtvrtek : 13:00-17:00
dle předchozí domluvy
Pátek : 8:00-12:00
dle předchozí domluvy

Cílová skupina klientů

rodiny s dítětem/dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, 6. osoby bez přístřeší, osoby v krizi

Místo poskytování služby

Trebišovská 611,28401 Kutná Hora 1
Tylova 494,28401 Kutná Hora 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Garantovaná dostupnost služby

Obce
Kutná Hora
Obce s rozšířenou působností
Kutná Hora
Okresy
Kutná Hora

Telefon

734 823 998