Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, Chráněné bydlení

Posláním služby  je  pomoci našim klientům překonat hranice jejich postižení tak,aby mohli žít v rámci svých možností naplno.

Život v chráněném bydlení se neliší od běžné domácnosti. Klienti se zapojují do všech domácích prací. Účastní se nákupů, vaření, mytí nádobí, úklidu všech prostor bytů, praní, žehlení,…apod. Podstatné je, že každý využívá co nejvíce svých vlastních schopností. 

 Život v chráněném bydlení je postaven na principu „doma a venku“. To znamená, že dopoledne jsou většinou klienti mimo chráněné bydlení – odcházejí do práce na volném trhu práci či do pomocných provozů do Zahrady či se účastní aktivizačních a volnočasových činností jako např. docházka do sociálně terapeutické dílny. Volný čas tráví každý klient po svém a věnuje se zálibám, které jsou různorodé – např. jízda na kole, cestování mimo Kladno, rukodělné činnosti, dramaterapie,…. Každý obyvatel má dostatek příležitostí k navazování a rozvíjení kontaktů s lidmi v jeho okolí. Klienti sami chodí na vycházky, obstarávají si osobní záležitosti (návštěva kadeřníka, pedikúry, nákupy osobních věcí, nákupy potravin, návštěva přátel,…). Učí se hospodařit se svými finančními prostředky (mzda, kapesné) a rozhodují o použití svého depozitního účtu. Nejdůležitějším znakem chráněného bydlení není ochrana před běžnými riziky, ale podpora samostatnosti a nezávislosti. Každý klient má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet se svými potřebami a záležitostmi.

 

Časový rozsah poskytování služeb

Pobytová
Nepřetržitě

Cílová skupina klientů

osoby s mentálním postižením

Místo poskytování služby

H. Malířové 1802,27201 Kladno 1
Arbesova 673,27201 Kladno 1
Hřebečská 2676,27201 Kladno 1
Vítězná 2955,27204 Kladno 1
Vítězná 2960,27204 Kladno 1
Čs. armády 3131,27201 Kladno 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

777177996

Ceník

Úkon
Popis úkonu
Cena
Poskytnutí celodenní stravy
diabetická strava vč. druhé večeře 197 Kč
190 Kč
Poskytnutí péče v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně
155 Kč
Poskytnutí péče v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně
135 Kč
Poskytnutí ubytování max 305Kč
jedno a dvoulůžkové pokoje 280 Kč, třílůžkový pokoj 270 Kč
280 Kč