Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Charita Starý Knín, Azylové domy

Poslání Azylového  domu sv. Ludmily:

- poskytnout  dočasné ubytování úplným i neúplným rodinám s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce těhotenství, pokud se ocitnou bez přístřeší a v sociální nouzi a lidem bez ohledu na věk a rodičovství, bezprostředně postižených živelnou katastrofou.

Cíle služby:

-  aktivizace potřebných rodin ubytovaných v AD  formou pracovních a zájmových činností, které se  realizují také v domě č.p. 115 (naproti AD), kde jsou prostory k těmto činnostem lépe přizpůsobené. Pro rodiny s dětmi a jejich volnočasové aktivity se využívá také zahrada domu 115. Nabídka možností tohoto domu může sloužit také pro setkávání uživatelů služby s veřejností k zabránění sociálnímu vyloučení rodin z AD. 

Základní činnosti poskytované uživatelům:

- poskytnutí stravy, nebo pomoc při jejím zajištění

- poskytnutí ubytování 

- umožnění celkové hygieny

- vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení

- pomoc při uplatňování zálmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Časový rozsah poskytování služeb

Pobytová
Nepřetržitě

Cílová skupina klientů

rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi, 6. osoby bez přístřeší

Místo poskytování služby

Mokrovraty 139,26203 Mokrovraty 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

728 365 008

Ceník

Úkon
Popis úkonu
Cena
Poskytnutí ubytování
0 Kč
Poskytnutí ubytování - dítě
90 Kč
Poskytnutí ubytování - dospělý s dítětem
140 Kč
Poskytnutí ubytování max 170Kč
170 Kč