Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., Odborné sociální poradenství

Posláním Odborného sociálního poradenství je poskytnout radu a podporu lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v nepříznivé životní a sociální situaci.

Cíl: Cílem Odborného sociálního poradenství je podpořit osoby v nepříznivé sociální situaci, zejména pak při orientaci v této situaci, při pojmenování problému a při hledání vhodného řešení a při jeho samotné realizaci.

Čas a místo poskytování služby: • Ambulantní forma – na adrese Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., Pražská 910, 273 51 Unhošť • Terénní forma - v místě trvalého nebo přechodného pobytu uživatele, případně v terénu dle typu zakázky. Služba může být poskytována ve výjimečných případech také telefonicky, e-mailem nebo poštou.

Podmínky pro přijetí žadatele: • Podání žádosti o službu. • Osobní jednání se zájemcem o službu o podmínkách spolupráce. • Zájemce musí spadat do cílové skupiny, očekávání a potřeby jsou v souladu s cílem a nastavením služby a sociálním šetřením byla prokázána potřebnost služby.

Žádost o poskytování služby: Zájemce, se kterým proběhlo jednání a došlo k dohodě o poskytování služby, může vyplnit žádost o poskytování služby. Žádost je jako strukturovaný formulář k dispozici na webových stránkách organizace nebo u vedoucího pracovníka, případně u sociální pracovnice. V případě anonymní služby stačí ústně podaná žádost.

Uzavření smlouvy: S žadatelem je smlouva o poskytování služby uzavírána ústně (anonymně) nebo písemně na návrh jedné ze smluvních stran. V případě anonymního poskytování služby je uplatňován princip pseudonymizace a tam, kde je to nutné, jsou dokumenty vedeny pod identifikátorem.

Rozsah poskytovaných činností:  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zprostředkování návazných služeb. Sociálně terapeutické činnosti, poskytnutí poradenství v oblastech: - orientace v sociálních systémech - práva - psychologie - vzdělávání. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Konkrétní příklad činností v rámci odborného sociálního poradenství: Poradenství v oblasti sociálních dávek, jednání s úřady, dluhové poradenství, podpora v oblasti ztráty zaměstnání, bydlení, podpora v období životních změn (odchod do důchodu, péče o osobu blízkou apod.).

Časový rozsah poskytování služeb

Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 8:00-15:30
Úterý : 8:00-15:30
Středa : 8:00-15:30
Čtvrtek : 8:00-15:30
Pátek : 8:00-15:30
Terénní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 8:00-15:30
v místě trvalého nebo přechodného pobytu uživatele, případně v terénu dle typu zakázky
Úterý : 8:00-15:30
v místě trvalého nebo přechodného pobytu uživatele, případně v terénu dle typu zakázky
Středa : 8:00-15:30
v místě trvalého nebo přechodného pobytu uživatele, případně v terénu dle typu zakázky
Čtvrtek : 8:00-15:30
v místě trvalého nebo přechodného pobytu uživatele, případně v terénu dle typu zakázky
Pátek : 8:00-15:30
v místě trvalého nebo přechodného pobytu uživatele, případně v terénu dle typu zakázky

Cílová skupina klientů

rodiny s dítětem/dětmi, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři

Místo poskytování služby

Pražská 910,27351 Unhošť 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Garantovaná dostupnost služby

Obce
Červený Újezd, Jeneč, Ptice, Úhonice
Okresy
Kladno

Telefon

703147115