Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun, Azylové domy

Azylový dům poskytuje dočasné ubytování a sociální služby matkám (otcům) a jejich nezletilým dětem, také samotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé, krizové životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Vyzadují-li to zvláštní okolnosti, službu lze poskytnout mladým lidem od 15 let. Pracovníci AD pomáhají klientům s péčí o děti, s osamostatněním a začleněním se do společnosti. Ubytování je přednostní pro uživatele z regionu Berounsko-Hořovicko.

Časový rozsah poskytování služeb

Pobytová
Nepřetržitě

Cílová skupina klientů

6. osoby bez přístřeší, 3. oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

Místo poskytování služby

Bezručova 928,26601 Beroun 1
Bezručova 928,26601 Beroun 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

721502519

Ceník

Úkon
Popis úkonu
Cena
Poskytnutí ubytování - dítě
60 Kč
Poskytnutí ubytování - dospělý s dítětem
160 Kč
Poskytnutí ubytování max 195 Kč
120 Kč