Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb, Chráněné bydlení

Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. Tato služba je vhondá pro klienty s menší mírou podpory a vedení jako příprava pro samostatný život. 

Podílí se na chodu domácnosti (příprava stravy, praní, žehlení, úklid) jako je to v běžné domácnosti. Klienti jsou vedeni a motivování k maximální samostatnosti. 

Časový rozsah poskytování služeb

Pobytová
Nepřetržitě

Cílová skupina klientů

osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením

Místo poskytování služby

Jílovská 138,25244 Psáry 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

241 940 607, 609

Ceník

Úkon
Popis úkonu
Cena
Poskytnutí celodenní stravy
od 1. 2. 2024
255 Kč
Poskytnutí péče v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně
155 Kč
Poskytnutí péče v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně
135 Kč
Poskytnutí stravy (oběda)
od 1. 2. 2024
110 Kč
Poskytnutí ubytování max 305Kč
od 1. 2. 2024
305 Kč