Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

POINT Milovice, z.ú., Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

POINT Klubovna Milovice si klade za cíl zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením a snižováním soc. a zdravotních rizik souvisejících s rizikovým chováním a jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich soc. prostředí, vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svou nepříznivou sociální situaci a podporovat děti a mladé lidi, aby:

- neměli problémy se normálně domluvit mezi sebou i se svou rodinou a nejbližším okolím

- našli nové kamarády a lépe poznali ty původní

- hledali a nalezli smysluplnou náplň svého volného času

- se naučili samostatně přemýšlet o svojí budoucnosti, rozhodovat o sobě a vzít na sebe zodpovědnost

- se nebáli vyjádřit svůj názor a zdravě si ho prosazovat

- snáze dostudovali zvolený obor a našli si práci

- aktivně a samostatně řešili svoje problémy.

Nejčastějšími problémy, které služby NZDM u klientů řeší, jsou:

- problémy v oblasti školního prospěchu

- problémy v oblasti chování

- problémy v oblasti citového prožívání (vztahy mezi vrstevníky, partnerské vztahy apod.).

Prostory POINT Klubovna:

Ambulantní sociální služba je poskytována v pronajatých prostorách POINT Klubovna: Nízkoprahový klub Milovice na Komenského 582, Milovice pro děti a mládež od 13-26 let a POINT Klubovna: Nízkoprahový D-klubu na Lesní 620, Milovice pro děti od 6-12 let. Prostory jsou určené pro poskytování sociální služby a jsou vhodně zařízené s ohledem na charakter sociální služby i cílové skupiny.

Personální zajištění soc. služeb tvoří tým pracovníků, kteří splňují požadavky na vzdělání dle zákona č. 108/2006, o soc. službách, v platném znění a dále se odborně vzdělávají (povinnost 24 vzdělávacích hodin ročně) a jsou pod supervizí (podpora externího odborníka), která představuje důležitou oblast profesního růstu pracovníků.

V zájmu cílové skupiny spolupracujeme s poskytovateli sociálních a dalších souvisejících služeb v regionu. Iniciujeme a zapojujeme se do síťování, procesů komunitního plánování a spolupráce mezi poskytovateli sociálních a dalších souvisejících služeb v regionu. Rovněž pořádáme různé akce a vzdělávání zacílené na místní komunitu.

Časový rozsah poskytování služeb

Terénní
Den - od - do
Poznámka
Úterý : 12:30-16:00
Čtvrtek : 12:30-16:00
Pátek : 12:30-16:00
Ambulantní
Den - od - do
Poznámka
Pondělí : 14:00-18:00
Úterý : 14:00-18:00
Středa : 14:00-18:00
Čtvrtek : 14:00-18:00
Pátek : 13:30-17:30

Cílová skupina klientů

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Místo poskytování služby

Komenského 582,28924 Milovice 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Garantovaná dostupnost služby

Obce
Milovice

Telefon

773188707