Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb, Domovy pro seniory

Naším posláním je snaha o vytvoření bezpečného a příjemného prostředí. Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě. Snažíme se u našich uživatelů o zachování optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování. Respektujeme svobodnou vůli uživatelů ve výběru aktivit, snažíme se respektovat jejich rozhodnutí, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života.

Naši cílovou skupinu tvoří mladší senioři od 65 - 80 let věku a starší senioři nad 80 let, kteří potřebují pomoc v běžných denních činnostech. Jedná se o seniory, jejichž sociální a zdravotní stav neumožňuje prožívat zbytek života doma či v jiném typu zařízení. Služba je určena zejména osobám, jejíchž věk, snížená soběstačnost a zdravotní stav způsobený věkem, jim neumožňuje vést poměrně samostatný a bezpečný život, přičemž potřeba péče a dohledu je taková, že ji nelze zajistit pomocí rodiny, osob blízkých pečovatelské služby nebo jiné terénní služby sociální péče.

Časový rozsah poskytování služeb

Pobytová
Nepřetržitě

Cílová skupina klientů

senioři

Místo poskytování služby

nám. Svobody 1475,25082 Úvaly 1
Místo poskytování služby je bezbariérové.

Telefon

281 980 922

Ceník

Úkon
Popis úkonu
Cena
Poskytnutí celodenní stravy
235 Kč
Poskytnutí ubytování max 305Kč
280,00 Kč jednolůžkový pokoj
250 Kč